Internweb | Jobbe hos oss? | Umbraco

Gjermundshaug Anlegg AS

imgold.png

 

Entrepenørfirmaet Gjermundshaug Anlegg AS er kjernen i Gjermundshaug Gruppen. Det er et firma med tung og bred kompetanse, dyktige ansatte og en moderne maskinpark. Vi har siden etableringen i 1949 utført utallige prosjekter som har satt varige spor og som vi er stolte av.

 

Firmaet driver med entreprisevirksomhet som innebefatter bl.a. veibygging, jernbane, grunnarbeider bygg, vann/avløp, miljøsannering og rivingsarbeider.

 

Vår stretegi er enkel. Vi skal levere rett kvalitet til rett tid.Geografisk arbeidsområde er Østlandet og Midt-Norge, der hovedkontoret og lager er lokalisert i Alvdal med avd. kontor på Elverum. Utstyrspark og
verksted er lokalisert på Tynset og driftes av Gjermundshaug Maskin AS som utføres alt av reparasjoner og vedlikehold på utstyret.

 

 

 

Autorisasjoner og godkjenninger
  • Godkjent for ansvarsrett Tiltaksklasse 3 Statens Byggtekniske Etat
  • Godkjent som lærebedrift. Vi har i 2012  4 lærlinger innen maskinførerfaget.
  • Sertifisert sveiser PE-ledninger, samt  8 ADK-sertifiserte for Va arbeider
  • Godkjent for sertifisering av Anleggsaskiner, Løfteredskaper og Trucker
  • Godkjenning i StartBank Leverandørregister
  • Godkjent leverandør i TransQ

  • startBank.gif

 

 

HMS-KS        Mål og krav vi jobber etter.

 

Vi i Gjermundshaug Gruppen har satt oss følgende mål for vårt helse-, miljø-, sikkerhets- og kvalitetsarbeid:

Å arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø, og ta hensyn til det ytre miljø så langt det er praktisk mulig, samt levere oppdrag i kvalitetsmessig god skikk til avtalt tid og pris.

For å nå dette målet har vi systemer for å ivareta helse, miljø, og sikkerhet i henhold til forskrifter Vi er  ISO Sertifisert ihht EN-NS-ISO 9001 og EN-NS-ISO 14001

 

 

 

 

BILDEGALLERI
imgbildegalleri.png
sebilder.png

 

prisutdeling

Sælapinnnen Prisutdeling

Rena Leir 2005 © BGA

KONTAKTINFO

Gjermundhaug Anlegg AS
Alvdal Næringssenter, 2560 Alvdal

Telefon 62 48 72 77
E-post firma[a]gjermundshaug.no

2011 © GJERMUNDSHAUG GRUPPEN
Antall besøkende:  598093